Realizované stavby budou na světě dlouhou dobu, pojďme to promyslet a udělat vkusně, moderně, zábavně, dle osobních představ i finančních možností a s respektem k okolí. Stavba domu, rekonstrukce bytu, revitalizace náměstí a mnoho dalšího, to vše je vzrušující proces, který většina lidí řeší jen párkrát za život. Ráda s tím pomůžu. Pojďme spolu mluvit a projít procesem s nadhledem a tak, aby nás to bavilo a byli jsme přesvědčeni o výsledku.

Mým cílem je, aby co nejvíce lidí žilo v hezkém prostředí, se kterým budou spokojeni.

GEODEZIE

​Zaměření současného stavu objektů (včetně komplikovaných historických staveb a památek)

Stavebně historický průzkum a passporty staveb

Podlahové plochy a prohlášení vlastníka

Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků

Výškopis a polohopis pozemku

Geodetické sledování pohybů staveb

Vytyčování staveb (inženýrská geodezie)

ARCHITEKTURA

Interiér bytu, rodinného domu či obchodu

Rodinný domek

Rekonstrukce stávajícího objektu, změna jeho dispozice či funkce

Revitalizace veřejného prostranství, dvorku či zahrady

 

 

 

 

 

A DALŠÍ NÁVRHY DLE VAŠICH POTŘEB

Součástí projektu bývá dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení i prováděcí projekt pro samotnou realizaci. V případě potřeby vše proberu s úřady a získám stavební povolení.

Provádím i autorský dozor na stavbě v průběhu realizace.

Na projektech spolupracuji s ověřenými specialisty na technické zařízení budov, statiku, energie a dalšími.

Samozřejmostí je dobrá nálada a ochota naslouchat a vysvětlovat v průběhu tvorby projektu i následných stavebních prací.